Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne, Moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Szkolenia jednoosobowe


   Szkolenia jednoosobowe to bardzo skuteczna forma edukacji. Zajęcia są całkowicie skoncentrowane na osobie Klienta.

   Efekt kilkugodzinnej sesji jest dużo lepszy niż efekt uzyskany dzięki udziałowi w dwudniowym warsztacie grupowym. Dzieje się tak dlatego, że trener intensywnie koncentruje swoją uwagę i swe działania tylko na osobie Klienta. Ponadto program zajęć może być zaadaptowany do unikalnych potrzeb danej osoby.


W ramach szkolenia jednoosobowego można zrealizować następujące bloki zajęć:


1 Diagnoza stylu przywództwa i stylu komunikacji Klienta.

2 Podstawowe zasady przywództwa transformacyjnego i przywództwa charyzmatycznego.

3 Jak rozwinąć swoje kompetencje przywódcze? Stworzenie „mapy rozwoju” lidera.

4 Analiza SWOT lidera. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń zewnętrznych.

5 Komunikacja podmiotowa/dialogowa w organizacji. Nauka podstawowych kompetencji.

6 Nauka skutecznej komunikacji odgórnej i poziomej.

7 Trening postawy asertywnej. Budowanie wewnętrznego skryptu asertywnego.

8 Techniki asertywne – skuteczna obrona przez psychomanipulacją i niesprawiedliwą krytyką.

9 Aktywne słuchanie – nauka technik skutecznego słuchania.

10 Techniki efektywnej komunikacji w grupach. Nauka kompetencji komunikacyjnych - dla uczestników i dla osób prowadzących takie zebrania.

11 Różnica pomiędzy stylem komunikacji kobiet a stylem komunikacji mężczyzn. Nauka technik skutecznej komunikacji z osobą płci przeciwnej.

12 Sztuka skutecznej motywacji pracowników, zwłaszcza motywacji pozafinansowej.

13 Podstawowe zasady zarządzania opartego na wartościach.

14 Elementy projektowania organizacji działającej w oparciu o wartości.

15 Proces tworzenia misji opartej na wartościach. Jak zaimplementować taką misję?

16 Trening twórczości dla liderów.


Zajęcia mogą być zrealizowane w dwóch formatach:


a) 4 godziny

b) 9 godzin (cały dzień szkoleniowy ze mną)


Zajęcia odbywają się w Warszawie lub Krakowie w przytulnym gabinecie.


Do zobaczenia!


DARMOWY KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO KLIENTA

Każdy Uczestnik otrzymuje moją książkę „Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne”.