Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne, Moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Zapowiedzi

wydawnicze

"Asertywność menadżerska i sztuka słuchania"


Podstawowe narzędzia dobrej komunikacji w biznesie


W tej książce Czytelnicy przeczytają o dwóch bardzo skutecznych technikach komunikacyjnych, które pozwolą menadżerom i liderom skutecznie wpływać na otoczenie.

Asertywność to dużo więcej niż "sztuka mówienia nie". To szacunek wobec własnej osoby i poczucie godności osobistej. To poczucie jest następnie projektowane na relacje z innymi osobami.

Ludzie asertywni nie tylko potrafią skutecznie bronić siebie i swoich racji. Cieszą się oni bardzo dużym szacunkiem w swoich środowiskach i potrafią dobrze motywować swoich podwładnych lub kolegów.

Sztuka słuchania to umiejętność, która znakomicie uzupełnie postawę asertywną. Umiejętnie słuchać to znaczy szanować innych, dawać im poczucie, że są ważni. Sztuka słuchania jest potężną techniką motywacyjną i skutecznym sposobem budowania własnej wiarygodności i atrakcyjności interpersonalnej. 


"Moral leadership Przywództwo oparte na wartościach"


Książka "Moral leadership Przywództwo oparte na wartościach" ukaże się jesienią 2019 roku. Znajdą w niej Państwo obszerny opis koncepcji przywództwa i zarządzania opartych na wartościach.

Książka będzie zawierać zarówno opis teorii i wyników badań, jak i propozycję praktyczną, dotyczącą zastosowania zarządzania opartego na wartościach w polskich organizacjach biznesowych. Będzie to szczegółowa "mapa" tego procesu, która pomoże skutecznie go wdrożyć.


Zachęcam Państwa do zakupu tej książki!